Tendencija 27/01/2020 u 10:15

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 1.7 6.2 6.7 SZ 88 1009.0 10.8
5 minuta ranije 1.7 4.6 5.7 SZ 88 1009.0 10.5
10 minuta ranije 1.6 3.6 4.6 SZ 88 1009.0 10.5
15 minuta ranije 1.6 5.1 6.7 SZ 88 1009.1 10.5
20 minuta ranije 1.6 3.6 5.7 SZ 87 1009.1 10.5
30 minuta ranije 1.5 4.6 5.7 SZ 87 1008.9 10.5
45 minuta ranije 1.4 4.6 6.2 SZ 87 1008.7 10.5
60 minuta ranije 1.4 3.1 4.6 SZ 87 1008.6 10.5
75 minuta ranije 1.3 2.6 3.6 ZSZ 87 1008.6 10.5
90 minuta ranije 1.3 3.1 4.6 SZ 87 1008.8 10.5
105 minuta ranije 1.3 2.1 2.6 SZ 87 1008.7 10.2
120 minuta ranije 1.4 2.6 3.6 ZSZ 87 1008.4 10.2

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 10.8 mm (0.3 mm poslednji sat) Danas 0 dana bez padavina 27/01/2020 10:14
Juče 0.3 mm Nedelja 0.6 mm tokom 7 dana.
mesec 15.6 mm (9 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 15.6 mm ( 8 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 5.6 °C u 00:00 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 11.7 °C u 13:28 Maks > 25 °C 0 dana
mesec 18.6 °C na 06/01/2020 Najtopliji dan 6.6 °C na 26/01/2020
Godina 18.6 °C na 06/01/2020 Najtoplija noć 5.5 °C na 27/01/2020
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 1.3 °C u 08:19 Min < 0 °C 24 dana
Juče -0.3 °C u 07:30 Min < -15 °C 0 dana
mesec -6.2 °C na 07/01/2020 Najhladniji dan -1.5 °C na 13/01/2020
Godina -6.2 °C na 07/01/2020 Najhladnija noć -3.8 °C na 07/01/2020
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1009.3 hPa u 10:12 Danas -4.0 °C u 09:30
Juče 1013.3 hPa u 07:45 Juče -2.7 °C u 07:48
mesec 1037.3 hPa na 20/01/2020 mesec -8.6 °C na 22/01/2020
Godina 1037.3 hPa na 20/01/2020 Godina -8.6 °C na 22/01/2020

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 6.1 km/h SZ
Maks. 6.8 km/h SZ
Udar/sat 6.8 km/h
Najjači udar.
Danas 6.8 km/h NW u 09:30
Juče 3.6 km/h u 12:41
mesec 15.0 km/h na 05/01/2020
Godina 15.0 km/h na 05/01/2020
Prosek najjačeg udara.
Danas 6.1 km/h NW u 10:14
Juče 3.1 km/h u 12:44
mesec 12.2 km/h na 05/01/2020
Godina 12.2 km/h na 05/01/2020
Vetar
Danas 82.51 km
mesec 1834.98 km
Godina 1834.98 km