Tendencija 14/10/2019 u 04:18

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 9.5 0.0 0.0 SI 91 1009.9 0.0
5 minuta ranije 9.6 0.0 0.0 SI 91 1009.9 0.0
10 minuta ranije 9.6 0.0 0.0 SI 91 1010.0 0.0
15 minuta ranije 9.7 0.0 0.0 JJI 91 1009.9 0.0
20 minuta ranije 9.7 0.0 0.0 JJI 91 1010.0 0.0
30 minuta ranije 9.9 0.0 0.0 JJI 91 1010.0 0.0
45 minuta ranije 10.0 0.5 0.5 JJI 90 1009.9 0.0
60 minuta ranije 10.1 0.5 1.5 JJI 90 1009.9 0.0
75 minuta ranije 10.0 0.5 0.5 JJI 88 1010.1 0.0
90 minuta ranije 10.1 0.0 0.0 JJI 88 1010.1 0.0
105 minuta ranije 10.2 0.0 0.0 JI 88 1010.1 0.0
120 minuta ranije 10.4 0.0 0.0 JI 88 1010.2 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 3 dana bez padavina 11/10/2019 10:41
Juče 0.0 mm Nedelja 4.2 mm tokom 7 dana.
mesec 20.7 mm (5 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 509.2 mm ( 109 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 11.6 °C u 00:00 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 25.8 °C u 14:29 Maks > 25 °C 5 dana
mesec 29.6 °C na 02/10/2019 Najtopliji dan 23.4 °C na 02/10/2019
Godina 46.2 °C na 05/01/2019 Najtoplija noć 18.3 °C na 01/10/2019
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 9.5 °C u 04:14 Min < 0 °C 0 dana
Juče 6.9 °C u 07:20 Min < -15 °C 0 dana
mesec 4.7 °C na 09/10/2019 Najhladniji dan 12.0 °C na 06/10/2019
Godina -8.7 °C na 08/01/2019 Najhladnija noć 7.9 °C na 05/10/2019
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1010.8 hPa u 00:00 Danas 9.5 °C u 04:14
Juče 1012.3 hPa u 09:29 Juče 6.9 °C u 07:20
mesec 1016.2 hPa na 11/10/2019 mesec 4.7 °C na 09/10/2019
Godina 1029.4 hPa na 23/02/2019 Godina -11.8 °C na 23/02/2019

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 0.0 km/h SI
Maks. 0.0 km/h SI
Udar/sat 1.4 km/h
Najjači udar.
Danas 1.5 km/h JJI u 03:06
Juče 2.7 km/h u 11:45
mesec 13.3 km/h na 02/10/2019
Godina 23.7 km/h na 07/09/2019
Prosek najjačeg udara.
Danas 1.0 km/h JJI u 03:06
Juče 2.4 km/h u 14:27
mesec 9.5 km/h na 03/10/2019
Godina 19.2 km/h na 12/06/2019
Vetar
Danas 1.45 km
mesec 1414.57 km
Godina 37227.24 km