Sezonski pregled padavina (mm)

Podaci ažurirani 15/7/2024 01:18.
Severna hemisfera
Zima: Decembar, Januar, Februar
Proleće: Mart, April, Maj
Leto: Juni, Juli, Avgust
Jesen: Septembar, Oktobar, Novembar

 Dnevni pregledMesečni pregledSezonski pregled 

Padavine
DatumZimaProlećeLetoJesenGodina
Dec 2023 / Nov 202499.1 47.2 manje od proseka za Zima ...158.8 4.6 više od proseka za Proleće ...125.6* 25.9 manje od proseka za Leto ...---383.5* 222.8 manje od proseka za yearly ...
Dec 2022 / Nov 2023202.4 56.1 više od proseka za Zima ...193.3 39.1 više od proseka za Proleće ...132.2 19.3 manje od proseka za Leto ...162.7 8.4 više od proseka za Jesen ...690.6 84.3 više od proseka za yearly ...
Dec 2021 / Nov 2022147.6* 1.3 više od proseka za Zima ...104.3 49.9 manje od proseka za Proleće ...216.1 64.6 više od proseka za Leto ...158.1 3.8 više od proseka za Jesen ...626.1* 19.8 više od proseka za yearly ...
Dec 2020 / Nov 2021124.6 21.7 manje od proseka za Zima ...140.4 13.8 manje od proseka za Proleće ...153.0 1.5 više od proseka za Leto ...291.8 137.5 više od proseka za Jesen ...709.8 103.5 više od proseka za yearly ...
Dec 2019 / Nov 2020125.3 21 manje od proseka za Zima ...100.0 54.2 manje od proseka za Proleće ...194.0 42.5 više od proseka za Leto ...116.9 37.4 manje od proseka za Jesen ...536.2 70.1 manje od proseka za yearly ...
Dec 2018 / Nov 2019150.0* 3.7 više od proseka za Zima ...212.0 57.8 više od proseka za Proleće ...155.9 4.4 više od proseka za Leto ...106.0 48.3 manje od proseka za Jesen ...623.9* 17.6 više od proseka za yearly ...
Dec 2017 / Nov 2018175.2 28.9 više od proseka za Zima ...170.5 16.3 više od proseka za Proleće ...200.4 48.9 više od proseka za Leto ...77.4 76.9 manje od proseka za Jesen ...623.5 17.2 više od proseka za yearly ...
Dec 2016 / Nov 2017------34.8* 116.7 manje od proseka za Leto ...167.4 13.1 više od proseka za Jesen ...202.2* 404.1 manje od proseka za yearly ...
 
Maks202.4 212.0 216.1 291.8 709.8
prosek146.3 154.2 151.5 154.3 606.3
Min99.1 100.0 34.8 77.4 202.2
 
Šema boja
< 30.0 30.0 - 60.0 60.0 - 90.0 90.0 - 120.0 120.0 - 150.0 150.0 - 180.0 180.0 - 210.0 210.0 - 240.0 240.0 - 270.0 270.0 - 300.0 300.0 - 330.0 330.0 - 360.0360.0>
* nekompletni podaci za mesec/godinu.

Skriptu izradio Murry Conarroe of Wildwood Weather.