Tendencija 01/03/2024 u 12:15

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 18.5 4.6 5.1 IJI 45 996.5 0.0
5 minuta ranije 18.3 3.6 5.1 JI 45 996.7 0.0
10 minuta ranije 18.0 1.5 2.6 JI 46 996.8 0.0
15 minuta ranije 18.0 2.6 3.6 IJI 46 996.7 0.0
20 minuta ranije 17.8 2.1 3.1 JJI 46 996.9 0.0
30 minuta ranije 17.6 2.6 3.1 JI 45 996.8 0.0
45 minuta ranije 17.3 2.6 3.6 I 50 997.1 0.0
60 minuta ranije 17.2 5.7 7.2 JI 50 997.3 0.0
75 minuta ranije 17.2 3.6 4.6 JJI 50 997.1 0.0
90 minuta ranije 17.1 5.7 7.7 JI 50 997.3 0.0
105 minuta ranije 17.3 5.1 7.2 JI 51 997.1 0.0
120 minuta ranije 17.0 5.1 7.7 JI 51 996.9 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 4 dana bez padavina 25/02/2024 01:25
Juče 0.0 mm Nedelja 2.7 mm tokom 7 dana.
mesec 0.0 mm (0 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 66.7 mm ( 25 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 18.6 °C u 12:14 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 15.3 °C u 15:28 Maks > 25 °C 0 dana
mesec 18.6 °C na 01/03/2024 Najtopliji dan -50.0 °C na 11/02/2024
Godina 20.3 °C na 26/02/2024 Najtoplija noć 10.9 °C na 01/03/2024
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 9.4 °C u 05:11 Min < 0 °C 0 dana
Juče 6.7 °C u 05:10 Min < -15 °C 0 dana
mesec 9.4 °C na 01/03/2024 Najhladniji dan 50.0 °C na 01/02/2024
Godina -12.3 °C na 10/01/2024 Najhladnija noć 10.9 °C na 01/03/2024
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 999.8 hPa u 00:00 Danas 3.2 °C u 05:46
Juče 1007.6 hPa u 00:49 Juče 6.4 °C u 09:07
mesec 999.8 hPa na 01/03/2024 mesec 3.2 °C na 01/03/2024
Godina 1030.0 hPa na 30/01/2024 Godina -13.6 °C na 12/01/2024

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 4.1 km/h I
Maks. 4.8 km/h I
Udar/sat 7 km/h
Najjači udar.
Danas 8.2 km/h SE u 09:51
Juče 6 km/h u 22:54
mesec 8.2 km/h na 01/03/2024
Godina 16.0 km/h na 11/02/2024
Prosek najjačeg udara.
Danas 6.8 km/h SE u 09:45
Juče 4 km/h u 22:33
mesec 6.8 km/h na 01/03/2024
Godina 10.9 km/h na 27/01/2024
Vetar
Danas 150.34 km
mesec 151.82 km
Godina 8421.85 km