Tendencija 01/03/2021 u 23:32

 

VREME TEMPE-
RATURA
°C
BRZINA-
VETRA
km/h
UDAR
km/h
PRAVAC-
VETRA
 
VLAŽ-
NOST
%
PRITI-
SAK
hPa
KIŠA
mm
Trenutno 2.0 0.0 0.5 S 77 1023.9 0.0
5 minuta ranije 2.0 0.0 0.5 S 77 1023.9 0.0
10 minuta ranije 2.1 0.5 0.5 S 76 1023.8 0.0
15 minuta ranije 2.1 0.5 1.0 S 76 1023.9 0.0
20 minuta ranije 2.2 0.5 1.0 S 76 1024.0 0.0
30 minuta ranije 2.3 0.0 0.5 S 76 1023.9 0.0
45 minuta ranije 2.6 0.0 0.5 S 75 1023.9 0.0
60 minuta ranije 2.9 0.0 0.5 S 74 1023.7 0.0
75 minuta ranije 3.2 0.0 0.5 S 73 1023.6 0.0
90 minuta ranije 3.6 0.0 0.5 S 72 1023.6 0.0
105 minuta ranije 3.8 0.0 0.0 S 72 1023.5 0.0
120 minuta ranije 4.2 0.5 0.5 S 72 1023.5 0.0

Statistika i rekordi

KIŠA ISTORIJA PADAVINA
Danas 0.0 mm (0.0 mm poslednji sat) Danas 10 dana bez padavina 19/02/2021 07:17
Juče 0.0 mm Nedelja 0.0 mm tokom 7 dana.
mesec 0.0 mm (0 dana sa padavinama) mesec 0.0 mm poslednji mesec.
Godina 85.8 mm ( 22 dana sa padavinama) Godina 0.0 mm ukupno prošle godine u ovo vreme.
TEMPERATURA MAKS. TROPSKI DANI OVOG MESECA
Danas 13.0 °C u 14:57 Maks > 30 °C 0 dana
Juče 13.2 °C u 15:02 Maks > 25 °C 0 dana
mesec 13.0 °C na 01/03/2021 Najtopliji dan 8.5 °C na 01/03/2021
Godina 21.8 °C na 26/02/2021 Najtoplija noć 2.6 °C na 01/03/2021
TEMPERATURA MIN. LEDENIH DANA OVOG MESECA
Danas 0.1 °C u 06:08 Min < 0 °C 0 dana
Juče 1.6 °C u 23:58 Min < -15 °C 0 dana
mesec 0.1 °C na 01/03/2021 Najhladniji dan 8.5 °C na 01/03/2021
Godina -10.5 °C na 18/01/2021 Najhladnija noć 2.6 °C na 01/03/2021
PRITISAK MAKS. OSEĆAJ MIN.
Danas 1024.1 hPa u 23:09 Danas -1.5 °C u 08:26
Juče 1024.8 hPa u 07:47 Juče 1.6 °C u 23:58
mesec 1024.1 hPa na 01/03/2021 mesec -1.5 °C na 01/03/2021
Godina 1027.6 hPa na 15/02/2021 Godina -19.8 °C na 12/02/2021

Podaci o vetru

TRENUTNO Wind direction plot
Sada 0.0 km/h S
Maks. 0.3 km/h S
Udar/sat 1.0 km/h
Najjači udar.
Danas 7.2 km/h N u 10:52
Juče 4.6 km/h u 11:53
mesec 7.1 km/h na 01/03/2021
Godina 16.7 km/h na 03/01/2021
Prosek najjačeg udara.
Danas 6.1 km/h N u 13:32
Juče 3.7 km/h u 11:53
mesec 6.1 km/h na 01/03/2021
Godina 24.1 km/h na 04/02/2021
Vetar
Danas 132.00 km
mesec 132.00 km
Godina 7281.26 km